logo

OFERTA-PROJEKT

ma odpowiadać na potrzeby osoby do której jest kierowana, dlatego zakres dostosowywany jest do wymagań Klientów.

Poniżej znajdziecie Państwo informację na temat oferty i najczęściej przygotowywanych projektów i usług.

KOMPLEKSOWE, CZĘŚCIOWE I TECHNICZNE PROJEKTY WNĘTRZ

(w tym również zmiany do projektów deweloperskich).

PROJEKTY WNĘTRZ NA ODLEGŁOŚĆ

(dla osób, które nie mają czasu lub nie mogą uczestniczyć w konsultacjach nad projektem osobiście).

PROJEKTY ZIELENI

(we wnętrzach prywatnych i komercyjnych).

NADZÓR NAD EKIPAMI WYKONAWCZYMI

(sprawdzanie postępu prac i zgodności z projektem przez projektanta).

INWESTOR ZASTĘPCZY

(realizacja projektu „pod klucz”).

PROJEKT KOMPLEKSOWY – to forma projektu, podzielona na kilka etapów współpracy.

Najważniejszym jest etap koncepcyjny, gdzie po rozpoznaniu potrzeb Klienta dla którego wnętrze jest projektowane przygotowywane są:

  • koncepcje,
  • propozycje kolorystyczne,
  • propozycje materiałów, oświetlenia i mebli dotyczące wyposażenia wnętrz.

W efekcie wybranych rozwiązań powstają wizualizacje, które pokazują jak wyglądać będzie zrealizowane zgodnie z projektem wnętrze.

Po uzyskaniu Państwa akceptacji dla części konceptualnej do projektu przygotowywane są szczegółowe rysunki:

  • aranżacyjne,
  • techniczne,
  • detale rozwiązań dla poszczególnych ekip wykonawczych.

Następnie powstaje część kosztorysowa, dla której materiały, wyposażenie i prace wykonawcze są wyceniane u wykonawców i dostawców.

Tak opracowana dokumentacja projektowa trafia w Państwa ręce i możemy rozpocząć etap realizacji wnętrza.

 

 

PROJEKT CZĄSTKOWY – to projekt zawierający zmiany deweloperskie, w którego opracowaniu znajdziecie Państwo:

 • rzut z rozmieszczeniem elementów wyposażenia wnętrz,
 • podstawowe wymiary pozwalające na umiejscowienie założeń projektowych w wyznaczonych pomieszczeniach.

Jeżeli w takim projekcie po uzgodnieniu zmianie ulegnie układ ścian działowych dodane zostaną również rysunki z wymiarami tych zmian, a także zmianami w układzie instalacji wewnętrznych.

PROJEKT „NA ODLEGŁOŚĆ” - dla osób, które z różnych względów nie mogą spotykać się podczas tworzenia projektu bezpośrednio – proponujemy formę konsultacji nad projektem drogą mailową i telefoniczną.

Materiały z poszczególnymi etapami prac przygotowywane są w formie plików graficznych i po przesłaniu konsultowane z Państwem.

 

 

ZIELEŃ WE WNĘTRZU I POZA NIM – wśród wykonawców z którymi współpracujemy są również firmy projektujące i realizujące założenia ogrodowe, tarasy, zielone ściany i kompozycje roślinne we wnętrzach.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani wykonaniem całościowego projektu wnętrz połączonego z projektem zieleni proszę o kontakt.

 

NADZÓR – po zakończeniu prac projektowych proponujemy naszym Klientom pomoc w nadzorowaniu prac wykonawczych.

Zakres może być różny i może zależeć od potrzeb naszych Klientów, w jego zakresie mogą się znaleźć:

 • koordynacja prac ekip wykonawczych;
 • koordynacja dostaw materiałów i wyposażenia;
 • wizyty w sklepach na etapie wyboru i zamawiania mebli i innych elementów wyposażenia.

INWESTOR ZASTĘPCZY – REALIZACJA „POD KLUCZ”
Dla Klientów którzy z różnych względów nie mogą osobiście nadzorować prac wykończeniowych swojej inwestycji, proponujemy usługę „pod klucz”.

Po ustaleniu szczegółowego harmonogramu prac z Klientem pełnimy rolę Inwestora Zastępczego, dokonując zakupów materiałów, mebli i wyposażenia, nadzorując prace ekip wykonawczych, informując na bieżąco Klientów o postępach prac.

Kto pyta - Ten wie

Jeżeli interesuje Państwa niestandardowy projekt proszę o kontakt mailowy z informacją co miałoby znaleźć się w jego zakresie.