logo

-1 oferta – projekt_szkic_11_19

PONIŻEJ ZNAJDZIESZ INFORMACJĘ NA TEMAT OFERTY I NAJCZĘŚCIEJ PRZYGOTOWYWANYCH PROJEKTÓW I USŁUG.

IDEALNY PROJEKT MA ODPOWIADAĆ NA TWOJE POTRZEBY!

 

KOMPLEKSOWE PROJEKTY WNĘTRZ

CZĄSTKOWE PROJEKTY WNĘTRZ

PROJEKTY WNĘTRZ NA ODLEGŁOŚĆ

PROJEKTY ZIELENI

NADZÓR NAD WYKONAWCAMI

INWESTOR ZASTĘPCZY

ETAPY WSPÓŁPRACY

PROJEKT KOMPLEKSOWY

To forma projektu, podzielona na kilka etapów współpracy.

Najważniejszym z nich jest etap koncepcyjny. Po rozpoznaniu Twoich potrzeb przygotowywane są:

 • koncepcje,
 • propozycje kolorystyczne,
 • propozycje materiałów, oświetlenia i mebli dotyczące wyposażenia wnętrz.

W efekcie wybranych rozwiązań powstają wizualizacje, które pokazują jak wyglądać będzie zrealizowane zgodnie z projektem wnętrze.

Po uzyskaniu Twojej akceptacji dla części konceptualnej, do projektu przygotowywane są szczegółowe rysunki:

 • aranżacyjne,
 • techniczne,
 • detale rozwiązań dla poszczególnych ekip wykonawczych.

Następnie powstaje część kosztorysowa, dla której materiały, wyposażenie i prace wykonawcze są wyceniane u wykonawców i dostawców.

Tak opracowana dokumentacja projektowa trafia w Twoje ręce i możemy rozpocząć etap realizacji wnętrza.

PROJEKT CZĄSTKOWY

To projekt zawierający zmiany deweloperskie w skład którego wchodzi:

 • rzut z rozmieszczeniem elementów wyposażenia wnętrz,
 • podstawowe wymiary pozwalające na umiejscowienie założeń projektowych w wyznaczonych pomieszczeniach.

Jeżeli w takim projekcie po uzgodnieniu zmianie ulegnie układ ścian działowych dodane zostaną również rysunki z wymiarami tych zmian, a także zmianami w układzie instalacji wewnętrznych.

PROJEKT „NA ODLEGŁOŚĆ”

To idealne rozwiązanie dla osób, które z różnych względów nie mogą spotykać się podczas tworzenia projektu bezpośrednio. W takiej sytuacji konsultacje nad projektem mogą odbywać się drogą mailową i telefoniczną.

Materiały z poszczególnymi etapami prac przygotowujemy w formie plików graficznych i po przesłaniu konsultujemy je z Tobą.

ZIELEŃ WE WNĘTRZU I POZA NIM

Wśród wykonawców z którymi współpracujemy są również firmy projektujące i realizujące założenia ogrodowe, tarasy, zielone ściany i kompozycje roślinne we wnętrzach.

Jeżeli jesteś zainteresowany wykonaniem całościowego projektu wnętrz połączonego z projektem zieleni, proszę o kontakt.

NADZÓR

Po zakończeniu prac projektowych możemy pomóc w nadzorowaniu prac wykonawczych.

Zakres może być różny i zależy od Twoich potrzeb, a w jego zakresie mogą się znaleźć:

 • koordynacja prac ekip wykonawczych;
 • koordynacja dostaw materiałów i wyposażenia;
 • wizyty w sklepach na etapie wyboru i zamawiania mebli i innych elementów wyposażenia.

INWESTOR ZASTĘPCZY – REALIZACJA „POD KLUCZ”

Mamy też rozwiązanie dla osób, które z różnych względów nie mogą osobiście nadzorować prac wykończeniowych swojej inwestycji. Proponujemy wtedy usługę „pod klucz”.

Po ustaleniu szczegółowego harmonogramu prac z Klientem pełnimy rolę Inwestora Zastępczego, dokonując zakupów materiałów, mebli i wyposażenia, nadzorując prace ekip wykonawczych, informując na bieżąco Klientów o postępach prac.

Masz pytania - napisz

Zakres oferty każdorazowo dostosowany jest do Twoich potrzeb i oczekiwań.
Masz jakieś pytania - skontaktuj się ze mną.