logo

1 oferta – projekt – szablon

OFERTA - PROJEKT

1.

KOMPLEKSOWE I TECHNICZNE PROJEKTY WNĘTRZ

2.

CZĄSTKOWE PROJEKTY WNĘTRZ

3.

PROJEKTY WNĘTRZ NA ODLEGŁOŚĆ

4.

PROJEKTY ZIELENI

5.

NADZÓR NAD EKIPAMI WYKONAWCZYMI

6.

INWESTOR ZASTĘPCZY

PROJEKT KOMPLEKSOWY

to forma projektu, podzielona na kilka etapów współpracy.

Najważniejszym jest etap koncepcyjny, gdzie po rozpoznaniu potrzeb Klienta dla którego wnętrze jest projektowane przygotowywane są:

 • koncepcje,
 • propozycje kolorystyczne,
 • propozycje materiałów, oświetlenia i mebli dotyczące wyposażenia wnętrz.

W efekcie wybranych rozwiązań powstają wizualizacje, które pokazują jak wyglądać będzie zrealizowane zgodnie z projektem wnętrze.

Po uzyskaniu Państwa akceptacji dla części konceptualnej do projektu przygotowywane są szczegółowe rysunki:

 • aranżacyjne,
 • techniczne,
 • detale rozwiązań dla poszczególnych ekip wykonawczych.

Następnie powstaje część kosztorysowa, dla której materiały, wyposażenie i prace wykonawcze są wyceniane u wykonawców i dostawców.

Tak opracowana dokumentacja projektowa trafia w Państwa ręce i możemy rozpocząć etap realizacji wnętrza.

PROJEKT CZĄSTKOWY

to projekt zawierający zmiany deweloperskie, w którego opracowaniu znajdziecie Państwo:

 • rzut z rozmieszczeniem elementów wyposażenia wnętrz,
 • podstawowe wymiary pozwalające na umiejscowienie założeń projektowych w wyznaczonych pomieszczeniach.

Jeżeli w takim projekcie po uzgodnieniu zmianie ulegnie układ ścian działowych dodane zostaną również rysunki z wymiarami tych zmian, a także zmianami w układzie instalacji wewnętrznych.

PROJEKT „NA ODLEGŁOŚĆ”

 dla osób, które z różnych względów nie mogą spotykać się podczas tworzenia projektu bezpośrednio – proponujemy formę konsultacji nad projektem drogą mailową i telefoniczną.

Materiały z poszczególnymi etapami prac przygotowywane są w formie plików graficznych i po przesłaniu konsultowane z Państwem.

ZIELEŃ WE WNĘTRZU I POZA NIM

wśród wykonawców z którymi współpracujemy są również firmy projektujące i realizujące założenia ogrodowe, tarasy, zielone ściany i kompozycje roślinne we wnętrzach.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani wykonaniem całościowego projektu wnętrz połączonego z projektem zieleni proszę o kontakt.

NADZÓR

po zakończeniu prac projektowych proponujemy naszym Klientom pomoc w nadzorowaniu prac wykonawczych

Zakres może być różny i może zależeć od potrzeb naszych Klientów, w jego zakresie mogą się znaleźć:

 • koordynacja prac ekip wykonawczych;
 • koordynacja dostaw materiałów i wyposażenia;
 • wizyty w sklepach na etapie wyboru i zamawiania mebli i innych elementów wyposażenia.

INWESTOR ZASTĘPCZY – REALIZACJA „POD KLUCZ”

Dla Klientów którzy z różnych względów nie mogą osobiście nadzorować prac wykończeniowych swojej inwestycji, proponujemy usługę „pod klucz”.

Po ustaleniu szczegółowego harmonogramu prac z Klientem pełnimy rolę Inwestora Zastępczego, dokonując zakupów materiałów, mebli i wyposażenia, nadzorując prace ekip wykonawczych, informując na bieżąco Klientów o postępach prac.

Masz pytania - napisz

Zakres oferty każdorazowo dostosowany jest do Państwa potrzeb i oczekiwań.
Jeżeli macie Państwo pytania proszę o kontakt.